YtB-consultancy
advies-coaching-bestuur-toezicht
Werkwijze

Gericht op resultaat
Voorafgaand aan elke opdracht formuleren wij op basis van een intakegesprek een plan van aanpak.
In overleg stellen wij gezamenlijk doelen en resultaten vast.
Via tussenrapportage(s) heeft u grip op de voortgang. Naar aanleiding van onze eindrapportage bespreken we de resultaten met u.

Duurzaam resultaat
Wij willen bijdragen aan duurzame veranderingen in uw organisatie.
Drie maanden na afloop van een opdracht bespreken wij met u of de behaalde resultaten inderdaad uitvoerbaar zijn gebleken. Zonodig plannen wij in gezamenlijk overleg één of meer activiteiten om alsnog tot de beoogde resultaten te komen.
 
Coachen is maatwerk
Coaching bestaat meestal uit een reeks van 5 gesprekken, indien gewenst kan het verlengd worden. In het eerste gesprek verkennen wij de wensen en stellen we de doelen vast. We maken inhoudelijke afspraken alsook afspraken over de planning van de volgende gesprekken. Aan het eind van ieder gesprek stellen wij vast wat bereikt is en hoe wij verder gaan.