YtB-consultancy
advies-coaching-bestuur-toezicht
Strategisch organisatieadvies
strategie- en beleidsontwikkeling van uw organisatie faciliteren/implementeren: 
  •  als sparringpartner reflecteren op door u ontwikkelde concepten.
  •  het proces van strategieontwikkeling binnen uw organisatie leiden.
  •  op grond van analyse van de omgeving en de interne organisatie komen met    strategische  scenario’s.
advies bij organisatieverandertrajecten:
  • kantelen van de organisatie richting zelforganiserende resultaatgerichte teams
  • bij het maken van een bedrijfsinrichtingsplan.
  • invulling geven aan de huidige (markt- en output/outcome gedreven) besturingsmodellen.
  • ontwikkeling van een productportfolio, het inrichten van resultaatverantwoordelijke eenheden en het ontwikkelen van succesvolle productmarktcombinaties.